This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.  

International Property Investment Company

  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden
  • Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden

Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden

Windrush Alliance Exhibition | Gothenburg Sweden


Nästa mässa i Göteborg blir helgen 5-6 oktober 2013, på Svenska Mässan och den är öppen lördag och söndag 10.30 – 17.00. När vi gjorde vårens mässa 23-24 februari så blev det nytt rekord i antal besökare.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare. Våra utställare på mässorna kommer från cirka 20 olika länder och består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra.

Vi arrangerar olika seminarier som är helt gratis för allmänheten. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder i hela världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands.

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg, fastighetspriserna har sjunkit på många håll i världen och den svenska kronan har stärkts. Mässan som hölls i våras visade det starka intresse som finns i regionen. Seminarierna var mycket välbesökta och flera av utställarna vittnade om att besökarna nu oftare vet mycket om ämnet samt att flera redan har bestämt sig för vilket land och område de vill köpa i innan de kommer till mässan vilket leder till en smidig kontakt mellan mäklaren och kunden. Tidningen GP skrev då en artikel om hur man kan få ut mer av sin pension samtidigt som man flyttar till värmen som går att läsa här: Billigt att bosätta sig utomlands